Katalog Maszyn

wydrukuj zamknij
Zastosowanie: Myjki

Maszyna płucząca i oddzielająca do warzyw

Zastosowanie: Płuczko-oddzielacz przeznaczony jest do mycia ziemniaków, marchwi, buraków i innych okopowych warzyw.

Zasada działania: Warzywa okopowe przeznaczone do mycia i oddzielenia kamieni trafiają poprzez rynnę wsypową do bębna oddzielacza kamieni. Kamienie opadają na dno bębna i są transportowane wewnętrznymi spiralami do kosza prętowego. Obracający się wraz z bębnem kosz, za pomocą chwytaków wyrzuca kamienie na rynnę wylotu kamieni. Dalszy proces mycia warzyw zachodzi w tylniej części obudowy. Na skutek przegarniania przez łapy, wzajemnego tarcia i działania wody, zanieczyszczenia spadają przez prętowe dno do rynny, skąd są wydalane w sposób ciągły wygarniaczem zgrzebłowym. Natomiast oczyszczone warzywa są wygarniane na taśmociąg końcowy, skąd są transportowane na zewnątrz maszyny.